Yazı Kısaltma Fonksiyonu - PHP


mb_substr() fonksiyonu aracılığıyla oluşturulmuş bir kısaltma fonksiyonudur. Parametre olarak metni ve kısaltmanın kaçıncı karakterden sonra yapılacağı bilgilerini girmeniz gerekiyor.

Kod


//--------------------------------------------------
//Yazı Kısalt
//--------------------------------------------------
function kisalt($par, $uzunluk = 50) {
    if(strlen($par) > $uzunluk) {
        $par = mb_substr($par, 0, $uzunluk, "UTF-8") . "[...]";
    }
    return $par;
}

Etiketler
php