Yazı Tipini Değiştir - Microsoft Excel


Belirli bir alandaki yazı tipini değiştirmek için kullanılabilecek alternatif bir makro kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub yaziTipiDegistir()
    Range("A1:A5").Font.Name = "Courier New"
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba