Yazıyı Hücrelerde Soldan Sağa Doğru Kaydır - Microsoft Excel


Verilen metni soldan sağa doğru aynı satır üzerinde sütun sütun kaydırmaya yarayan VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

#If VBA7 And Win64 Then
  Private Declare PtrSafe Function SleepEx Lib "kernel32" _
  (ByVal dwMilliseconds As Long, ByVal bAlertable As Long) As Long
#Else
  Private Declare Function SleepEx Lib "kernel32" _
  (ByVal dwMilliseconds As Long, ByVal bAlertable As Long) As Long
#End If

Sub YaziyiHucrelerdeSoldanSagaDogruKaydir()
  Dim i As Long
  Dim j As Long
  Dim kaydirmaSayisi As Long
  
  kaydirmaSayisi = 10
  
  Cells(2, kaydirmaSayisi) = ""
  
  For i = 2 To kaydirmaSayisi
    Cells(2, i).Value = "Bu yazı soldan sağa doğru kayıyor."
    Cells(2, i - 1).Value = ""
    
    SleepEx 2000, False
  Next
End Sub

Not

Eğer kod doğrudan Microsoft Visual Basic penceresi üzerinde çalıştırılırsa Microsoft Excel penceresine geçişte sıkıntı yaşanabilir. Bu durumda alternatif olarak Geliştirici > Makrolar seçeneklerini takip ettikten sonra ilgili makroya tıklanarak direkt olarak Microsoft Excel penceresi üzerinden çalıştırma işlemi yapılabilir.

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba api işlemleri