Yeni Satır Karakterini Başka Bir Metinle Değiştir - CSharp


Yeni satır karakterini başka bir metinle değiştirmeye yarayan csharp kodu alternatifidir.

Kod


public static string YeniSatirKarakteriniBaskaBirMetinleDegistir(string metin, string degistirilecek = " ")
{
	metin = metin.Replace("\r", degistirilecek);
	metin = metin.Replace("\n", degistirilecek);
	metin = metin.Replace(Environment.NewLine, degistirilecek);

	return metin;
}

Etiketler
csharp