Yeni Satır Karakterini br Etiketine Dönüştür - PHP


Bir yazıdaki yeni satır karakterlerini karakterlerini <br /> etiketlerine dönüştürmek için kullanılabilecek alternatif bir PHP kodudur.

Kod


<?php
	$metin = "Bu bir
	cümle
	örneğidir ve
	ben bu cümleyi
	uzatmaya 
	çalışıyorum.";
	
	echo $metin;
	echo "<br /><br />";
	echo nl2br($metin);
?>

Etiketler
php