Yinelenenleri Kaldır - CSharp


Verilen metinde yinelenen metinleri kaldırmaya yarayan csharp kodu alternatifidir.

Kod


public static string YinelenenleriKaldir(string metin)
{
    metin = metin.Replace('\r', '\n');
    string[] dizi = metin.Split('\n');

    return string.Join(Environment.NewLine, dizi.Distinct());
}

Etiketler
csharp