Yol (Path) Özelliklerini Öğren - Microsoft Excel


Verilen bir dosya ya da klasör tam yolu için özellik bilgisini ya da bilgilerini veren makro kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub YolOzellikleriniGetir()
  Dim bilgi_metni As String
  Dim yol     As Variant
  
  yol = GetAttr("C:")
    
  '0
  If yol And vbNormal Then
    bilgi_metni = bilgi_metni + "Normal" + vbCrLf
  End If
  
  '1
  If yol And vbReadOnly Then
    bilgi_metni = bilgi_metni + "Salt Okunur" + vbCrLf
  End If
  
  '2
  If yol And vbHidden Then
    bilgi_metni = bilgi_metni + "Gizli" + vbCrLf
  End If
  
  '4
  If yol And vbSystem Then
    bilgi_metni = bilgi_metni + "Sistem" + vbCrLf
  End If
  
  '8
  If yol And vbVolume Then
    bilgi_metni = bilgi_metni + "Volume" + vbCrLf
  End If
  
  '16
  If yol And vbDirectory Then
    bilgi_metni = bilgi_metni + "Klasör" + vbCrLf
  End If
  
  '32
  If yol And vbArchive Then
    bilgi_metni = bilgi_metni + "Arşiv" + vbCrLf
  End If
  
  '64
  If yol And vbAlias Then
    bilgi_metni = bilgi_metni + "Alias" + vbCrLf
  End If
  
  MsgBox bilgi_metni
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba