Yönlendirme Fonksiyonu - PHP


Yönlendirme yapılacak bağlantıyı ve bu yönlendirmenin kaç saniye sonra olacağı bilgileri girildiğinde ona göre yönlendirme işlemi yapıyor.

Kod


//Yönlendirme Fonksiyonu
function go($par, $time = 0) {
  if($time == 0) {
    header("Location: {$par}");
  } else {
    header("Refresh:{$time}; url={$par}");
  }
}

Etiketler
php