Yorum Satırı Ekleme Ve Silme İşlemi Yap - Microsoft Excel


Bazen bir hücredeki veri ile ilgili bir detay vermek isteyebiliriz. Bunu doğrudan hücre üzerinde göstermek istediğimizde hücre yorum satırları yardımımıza çok güzel bir şekilde yetişiyor. Bunu VBA ile nasıl yapabiliriz, görelim.

Kod


Option Explicit

'--------------------------------------------------
'Ekleme İşlemi
'--------------------------------------------------
Sub HucreyeAciklamaSatiriEkle()
  Application.DisplayCommentIndicator = xlCommentIndicatorOnly
  Range("A1").NoteText "Bu örnek bir hücre içi yorum metnidir."
End Sub

'--------------------------------------------------
'Silme İşlemi
'--------------------------------------------------
Sub HucredenAciklamaSatiriSil()
  Range("A1").ClearComments
End Sub

'--------------------------------------------------
'Toplu Silme İşlemi
'--------------------------------------------------
Sub TumAciklamaSatirlariniSil()
  ActiveSheet.UsedRange.ClearComments
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub HucreyeAciklamaSatiriEkle()
  '--------------------------------------------------
  'Yorum kısmının görüntülenme biçimini belirliyoruz.
  'Bu kısım için 3 parametre alternatifimiz var:
  '
  'xlCommentAndIndicator
  'Hem yorum olduğunu anlamamızı sağlayan kırmızı çentik
  'hem de yorumun kendisi görünüyor.
  
  'xlCommentIndicatorOnly
  'Sadece hücrede yorum satırı olduğunu anlamamızı sağlayan
  'kırmızı çentik görünüyor, imleç ile hücre üstüne gelirsek
  'de yorum görünüyor. İmleci hücreden çıkartınca da yorum
  'kayboluyor.
  '
  'xlNoIndicator
  'Ne yorum, ne de yorum olduğunu
  'anlamamızı sağlayan çentik görünüyor.
  '--------------------------------------------------
  Application.DisplayCommentIndicator = xlCommentIndicatorOnly
  
  '--------------------------------------------------
  'Eklemek istediğimiz notu yazdık.
  '--------------------------------------------------
  Range("A1").NoteText "Bu örnek bir hücre içi yorum metnidir."
End Sub

Sub HucredenAciklamaSatiriSil()
  '--------------------------------------------------
  'Eklediğimiz yorum satırını siliyoruz.
  '--------------------------------------------------
  Range("A1").ClearComments
End Sub

Sub TumAciklamaSatirlariniSil()
  '--------------------------------------------------
  'Buradaki olay da şu:
  'Aktif sayfanın barındırdığı verileri kontrol et.
  'En sol, en üst, en alt, ve en sağdaki verileri
  'belirle (UsedRange yapıyor bunu) ve o alanın
  'tümünde hücrelerdeki yorum satırlarını temizle.
  '--------------------------------------------------
  ActiveSheet.UsedRange.ClearComments
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba