Yuvarlama İşlemi Yap - PHP


Yuvarlama fonksiyonları ile ilgili bilgi içeren PHP kodudur.

Kod


<?php
	/*
	floor() > aşağı yuvarlama
	ceil() > yukarı yuvarlama
	round() > küsürata göre yuvarlama
	*/

	$sayi1 = 5;
	$sayi2 = 2;

	$hesap = $sayi1 / $sayi2;
	
	$yazdir = floor($hesap); //2
	$yazdir = ceil($hesap); //3
	$yazdir = round($hesap); //(>= 2.5)  3

?>

Etiketler
php