Yüzde Hesabı Yap - Microsoft Excel


Excel VBA ile basit bir şekilde yüzde hesabı yapan kod. Sayı ve yüzde bilgisi girildiğinde o yüzdeye göre sonuç veriyor.

Kod


Option Explicit

Function YuzdeHesapla(sayi As Variant, yuzde As Variant)
  Dim sonuc As Long
  
  If (yuzde > 0 And yuzde < 1) Then
    sonuc = sayi * yuzde
  Else
    sonuc = sayi * (yuzde / 100)
  End If
  
  YuzdeHesapla = sonuc
End Function

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Function YuzdeHesapla(sayi As Variant, yuzde As Variant)
  Dim sonuc As Long
  
  If (yuzde > 0 And yuzde < 1) Then
    '--------------------------------------------------
    'Eğer yüzde bilgisi 0.20 şeklinde ondalıklı
    'olarak girilmişse bu şekilde çalışacak.
    '--------------------------------------------------
    sonuc = sayi * yuzde
  Else
    '--------------------------------------------------
    'Eğer birden büyük bir sayı
    'girilmişse bu şekilde çalışacak.
    '--------------------------------------------------
    sonuc = sayi * (yuzde / 100)
  End If
  
  YuzdeHesapla = sonuc
End Function

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba microsoft excel vba matematik işlemleri