Cheatsheet


İçerik oluşturma sürecinde kullanılan kodlar.

Bölüm


<div class="alert alert-info"><strong></strong></div>

<div class="alert alert-info"><strong>Kod</strong></div>

<div class="alert alert-info"><strong>Senaryo</strong></div>

<div class="alert alert-info"><strong>Çözüm</strong></div>

Alt Başlık


<p class="mb-2 pb-1 text-danger border-danger border-bottom border-2"><strong></strong></p>

Yararlanılan Kaynaklar


<div class="alert alert-info"><strong>Yararlanılan Kaynaklar</strong></div>
<div class="list-group">
<a href="" rel="nofollow noopener" target="_blank" class="list-group-item bg-light text-secondary"></a>
<a href="" rel="nofollow noopener" target="_blank" class="list-group-item bg-light text-secondary"></a>
<a href="" rel="nofollow noopener" target="_blank" class="list-group-item bg-light text-secondary"></a>
</div>

İndirme Bağlantısı


<div class="alert alert-info"><strong>İndirme Bağlantısı</strong></div>
<p>Konu ile ilgili örnek dosyayı bu bağlantıdan indirebilirsiniz: <a class="badge bg-danger text-decoration-none fw-bold" target="_blank" href="doc/" rel="noopener">İndir</a></p>

Prism Genel


<pre><code class="language-">

</code></pre>

Prism VBA


<pre><code class="language-vba">

</code></pre>

Prism CSharp


<pre><code class="language-csharp">

</code></pre>

Prism Satır İşaretle


<pre data-line="20-53"><code class="language-">

</code></pre>

Prism Excel Formül


<pre><code class="language-excel-formula">

</code></pre>

Prism HTML


<pre><code class="language-html">

</code></pre>

Prism CSS


<pre><code class="language-css">

</code></pre>

Prism JS


<pre><code class="language-js">

</code></pre>

Prism Düz Metin


<pre><code class="language-plain-text">

</code></pre>